Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Disclaimer

De Bruijn Groep (Kamer van Koophandel Installatie 24106383 / WarmteService 24351350 / Dakbedekkingen 24255313), hierna te noemen De Bruijn Groep, verleent u hierbij toegang tot debruijn-groep.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door De Bruijn Groep en derden zijn aangeleverd. De Bruijn Groep behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van De Bruijn Groep.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van De Bruijn Groep.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij De Bruijn Groep en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van De Bruijn Groep, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Heeft u een storing?

Neem contact met ons op!